Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 25-01-2014: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2013 Nghị quyết số 171/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. (từ trang 03 đến trang 15)
20-12-2013 Nghị quyết số 172/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Quảng Trạch năm 2014. (từ trang 16 đến trang 24)
20-12-2013 Nghị quyết số 173/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2014. (từ trang 25 đến trang 55)
20-12-2013 Nghị quyết số 174/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về Kế hoạch sử dụng đất năm 2014. (từ trang 56 đến trang 59)
30-12-2013 Quyết định số 3271/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch “Trợ giúp người khuyết tật tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2020”. (từ trang 60 đến trang 78)
30-12-2013 Quyết định số 3273/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp vùng ven biển tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 79 đến trang 93)
30-12-2013 Quyết định số 3274/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. (trang 94)
30-12-2013 Quyết định số 3277/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. (trang 95)
30-12-2013 Quyết định số 3278/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. (trang 96)
30-12-2013 Quyết định số 3279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. (trang 97)
30-12-2013 Quyết định số 3280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. (trang 98)
30-12-2013 Quyết định số 3281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. (trang 99)
30-12-2013 Quyết định số 3282/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. (trang 100)
30-12-2013 Quyết định số 3322/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia. (từ trang 101 đến trang 102)
31-12-2013 Quyết định số 3340/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia. (từ trang 103 đến trang 104)
31-12-2013 Quyết định số 3346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh việc cấp bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2013. (trang 105)
06-01-2014 Quyết định số 18/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012 - 2015. (từ trang 106 đến trang 108)
09-01-2014 Quyết định số 40/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động về phát triển bền vững tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013 - 2015. (từ trang 109 đến trang 119)
51,233,829 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner