Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 20 + 21 xuất bản ngày 25-03-2011: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-03-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 03)
07-03-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 04)
10-03-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc. (từ trang 05 đến trang 09)
10-02-2011 Quyết định số 276/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 10 đến trang 67)
03-03-2011 Quyết định số 421/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Danh mục công trình tại Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 68 đến trang 69)
03-03-2011 Quyết định số 425/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn năm 2011 - 2013. (từ trang 70 đến trang 73)
07-03-2011 Quyết định số 437/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá khởi điểm các lô đất thuộc Dự án tạo quỹ đất khu dân cư phía Nam đường Trần Hưng Đạo và Dự án tạo quỹ đất khu dân cư Phía Tây đường 36 m. (từ trang 74 đến trang 86)
07-03-2011 Quyết định số 444/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định các thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết vào ngày thứ bảy hàng tuần tại một số cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Bình. (từ trang 87 đến trang 88)
07-03-2011 Quyết định số 451/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011. (từ trang 89 đến trang 108)
08-03-2011 Quyết định số 465/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2011. (từ trang 109 đến trang 115)
47,484,815 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner