Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch ban hành: 70 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2015 Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020. 
18-12-2015 Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về phân bổ vốn đầu tư phát triển huyện Quảng Trạch năm 2016. 
18-12-2015 Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2016. 
18-12-2015 Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Trạch năm 2016. 
18-12-2015 Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 
03-10-2015 Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Quảng Trạch. 
27-07-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của huyện Quảng Trạch (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý). 
27-07-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Quảng Trạch. 
27-07-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
22-12-2014 Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
22-12-2014 Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Quảng Trạch năm 2015. 
22-12-2014 Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và vốn đầu tư phát triển của huyện Quảng Trạch năm 2015. 
22-12-2014 Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Trạch năm 2015. 
18-07-2014 Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2013. 
18-07-2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 
18-07-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 - 2015 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 huyện Quảng Trạch (Sau khi xác lập địa giới hành chính để thành lập mới thị xã Ba Đồn). 
20-12-2013 Nghị quyết số 174/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về Kế hoạch sử dụng đất năm 2014. 
20-12-2013 Nghị quyết số 173/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2014. 
20-12-2013 Nghị quyết số 172/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Quảng Trạch năm 2014. 
20-12-2013 Nghị quyết số 171/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
52,822,041 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner