Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 14 + 15 xuất bản ngày 20-02-2011: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại tài sản là nhà, vật kiến trúc, cây trồng, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản, phần lăng, mộ và hỗ trợ di chuyển để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 32)
28-12-2010 Nghị quyết số 86/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện năm 2011. (từ trang 33 đến trang 48)
28-12-2010 Nghị quyết số 87/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về định mức phân bổ chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên ngân sách huyện năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. (từ trang 49 đến trang 75)
28-12-2010 Nghị quyết số 88/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. (từ trang 76 đến trang 81)
28-12-2010 Nghị quyết số 89/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2011. (từ trang 82 đến trang 85)
26-01-2011 Quyết định số 195/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020". (từ trang 86 đến trang 111)
47,555,840 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner