Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới ban hành: 68 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2015 Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 
24-12-2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 
24-12-2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND ngày 16/10/2015 của HĐND thành phố về Kế hoạch bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2016 của thành phố Đồng Hới (nguồn vốn ngân sách thành phố quản lý). 
24-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2016. 
24-12-2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về việc điều chỉnh, bổ sung một số nhiệm vụ chi thuộc dự toán ngân sách nhà nước thành phố năm 2015. 
24-12-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2014. 
24-12-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2016. 
24-12-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới năm 2016. 
03-08-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về việc ban hành Đề án xã hội hóa công tác quét đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố Đồng Hới. 
03-08-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về tổng quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2014. 
22-12-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về điều chỉnh quyết toán ngân sách thành phố Đồng Hới năm 2013. 
22-12-2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách thành phố Đồng Hới năm 2014. 
22-12-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2015. 
22-12-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới năm 2015. 
22-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 
22-12-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
22-12-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2015. 
23-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về tổng quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2013. 
26-12-2013 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về dự toán ngân sách Nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2014. 
26-12-2013 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2014. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
52,744,106 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner