Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh ban hành: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-08-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2013 - 2015. 
10-06-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh ban hành Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra huyện Quảng Ninh. 
06-08-2008 Quyết định số 499/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền cấp huyện và cấp xã thuộc huyện Quảng Ninh. 
03-07-2006 Quyết định số 328/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện về phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2005 - 2010. 
19-01-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh về việc chi ngân sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
52,717,876 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner