Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 19 xuất bản ngày 15-03-2015: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn thành phố Đồng Hới. (từ trang 02 đến trang 14)
02-03-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy ban hành Quy định về công tác quản lý, khai thác và bảo trì đường bộ trên địa bàn huyện Lệ Thủy. (từ trang 15 đến trang 36)
13-02-2015 Quyết định số 459/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và xóa mù chữ năm 2014. (từ trang 37 đến trang 38)
27-02-2015 Quyết định số 501/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 31/12/2014 hết hiệu lực thi hành toàn bộ và hết hiệu lực thi hành một phần. (từ trang 39 đến trang 53)
02-03-2015 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất kinh doanh. (từ trang 54 đến trang 55)
51,233,265 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner