Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 30-01-2013: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2012 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2013 cho các doanh nghiệp, các cơ quan và đơn vị thuộc tỉnh. (từ trang 03 đến trang 47)
22-12-2012 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố năm 2013. (từ trang 48 đến trang 77)
26-12-2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 78 đến trang 85)
28-12-2012 Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình. (từ trang 86 đến trang 92)
18-12-2012 Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013. (từ trang 93 đến trang 100)
18-12-2012 Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về Chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động, giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013. (từ trang 101 đến trang 107)
18-12-2012 Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc bãi bỏ Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện. (từ trang 108 đến trang 109)
18-12-2012 Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Lệ Thủy năm 2013. (từ trang 110 đến trang 119)
47,558,633 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner