Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 25 xuất bản ngày 30-11-2008: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-10-2008 Quyết định số 2683/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phân cấp quản lý các di tích - danh thắng tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 19)
04-11-2008 Quyết định số 2840/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Bình. (từ trang 20 đến trang 21)
14-11-2008 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2009. (từ trang 22 đến trang 24)
14-11-2008 Quyết định số 2955/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chuẩn và quy trình xét duyệt công nhận chính quyền xã, phường, thị trấn vững mạnh hàng năm. (từ trang 25 đến trang 32)
17-11-2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình. (từ trang 33 đến trang 44)
17-11-2008 Quyết định số 2962/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2009. (từ trang 45 đến trang 48)
18-11-2008 Quyết định số 2990/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thành phố. (từ trang 49 đến trang 56)
12-11-2008 Chỉ thị số 18/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Minh Hóa. (từ trang 57 đến trang 59)
47,510,482 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner