Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2017

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 15-01
5 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 15-01
2 văn bản
 
Số 05  ngày 15-01
1 văn bản
 
Số 06  ngày 15-01
7 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 25-01
8 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 25-01
2 văn bản
 
Số 100 + 101  ngày 05-10
3 văn bản
 
Số 102 + 103  ngày 05-10
1 văn bản
 
Số 104 + 105  ngày 05-10
1 văn bản
 
Số 106 + 107  ngày 05-10
2 văn bản
 
Số 108 + 109  ngày 15-10
9 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 05-02
3 văn bản
 
Số 110  ngày 25-10
5 văn bản
 
Số 111 + 112  ngày 05-11
4 văn bản
 
Số 113 + 114  ngày 05-11
2 văn bản
 
Số 115  ngày 05-11
4 văn bản
 
Số 116  ngày 15-11
6 văn bản
 
Số 117  ngày 05-12
4 văn bản
 
Số 118  ngày 15-12
3 văn bản
 
Số 119 + 120  ngày 25-12
7 văn bản
 
Số 121  ngày 25-12
1 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 15-02
3 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 15-02
5 văn bản
 
Số 17 + 18  ngày 15-02
1 văn bản
 
Số 19 + 20  ngày 25-02
3 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 25-02
1 văn bản
 
Số 23 + 24  ngày 25-02
1 văn bản
 
Số 25 + 26  ngày 25-02
1 văn bản
 
Số 27 + 28  ngày 25-02
1 văn bản
 
Số 29 + 30  ngày 05-3
6 văn bản
 
Số 31 + 32  ngày 15-3
3 văn bản
 
Số 33  ngày 25-3
6 văn bản
 
Số 34 + 35  ngày 15-4
4 văn bản
 
Số 36 + 37  ngày 15-4
7 văn bản
 
Số 38 + 39  ngày 25-4
11 văn bản
 
Số 40 + 41  ngày 25-4
2 văn bản
 
Số 42 + 43  ngày 05-5
1 văn bản
 
Số 44 + 45  ngày 05-5
1 văn bản
 
Số 46 + 47  ngày 05-5
1 văn bản
 
Số 48  ngày 05-5
6 văn bản
 
Số 49 + 50  ngày 15-5
2 văn bản
 
Số 51 + 52  ngày 15-5
2 văn bản
 
Số 53 + 54  ngày 15-5
1 văn bản
 
Số 55 + 56  ngày 15-5
1 văn bản
 
Số 57 + 58  ngày 15-5
5 văn bản
 
Số 59  ngày 15-5
6 văn bản
 
Số 60  ngày 25-5
5 văn bản
 
Số 61 + 62  ngày 25-5
1 văn bản
 
Số 63  ngày 25-5
1 văn bản
 
Số 64 + 65  ngày 05-6
3 văn bản
 
Số 66 + 67  ngày 05-6
1 văn bản
 
Số 68 + 69  ngày 05-6
3 văn bản
 
Số 70 + 71  ngày 05-6
1 văn bản
 
Số 72 + 73  ngày 15-6
3 văn bản
 
Số 74  ngày 25-6
10 văn bản
 
Số 75 + 76  ngày 05-7
1 văn bản
 
Số 77  ngày 15-7
6 văn bản
 
Số 78 + 79  ngày 25-7
9 văn bản
 
Số 80 + 81  ngày 05-8
3 văn bản
 
Số 82 + 83  ngày 05-8
1 văn bản
 
Số 84 + 85  ngày 05-8
12 văn bản
 
Số 86  ngày 15-8
1 văn bản
 
Số 87 + 88  ngày 15-8
1 văn bản
 
Số 89 + 90  ngày 15-8
7 văn bản
 
Số 91 + 92  ngày 25-8
2 văn bản
 
Số 93 + 94  ngày 25-8
2 văn bản
 
Số 95  ngày 05-9
4 văn bản
 
Số 96 + 97  ngày 15-9
8 văn bản
 
Số 98 + 99  ngày 05-10
7 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

247 văn bản gồm 69 văn bản quy phạm pháp luật và 178 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2017
24 văn bản
 
Tháng 02-2017
19 văn bản
 
Tháng 3-2017
15 văn bản
 
Tháng 4-2017
24 văn bản
 
Tháng 5-2017
32 văn bản
 
Tháng 6-2017
21 văn bản
 
Tháng 7-2017
16 văn bản
 
Tháng 8-2017
27 văn bản
 
Tháng 9-2017
12 văn bản
 
Tháng 10-2017
26 văn bản
 
Tháng 11-2017
16 văn bản
 
Tháng 12-2017
15 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
1 văn bản
 
HĐND tỉnh
19 văn bản
 
UBND tỉnh
227 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Quốc phòng
1 văn bản
 
Công nghiệp - Thương mại
12 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo
11 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng
30 văn bản
 
Kế hoạch - Đầu tư
15 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ
4 văn bản
 
Lao động - TB&XH
10 văn bản
 
Lĩnh vực khác
16 văn bản
 
Nội vụ - Ngoại vụ
10 văn bản
 
Nông - Lâm - Ngư nghiệp
30 văn bản
 
Tài chính - Thuế
32 văn bản
 
Tài nguyên - Môi Trường
18 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông
7 văn bản
 
Tư pháp - Thanh Tra
55 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - TDTT
10 văn bản
 
Y tế - Dân số
16 văn bản
 
 
53,346,307 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner