Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 15 xuất bản ngày 10-08-2007: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-07-2007 Nghị quyết số 68/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010. (từ trang 03 đến trang 08)
12-07-2007 Nghị quyết số 69/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, quy định mới mức thu và tỷ lệ sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. (từ trang 09 đến trang 24)
12-07-2007 Nghị quyết số 70/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015. (từ trang 25 đến trang 29)
12-07-2007 Nghị quyết số 72/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. (từ trang 30 đến trang 41)
25-06-2007 Quyết định số 1441/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Công chứng. (từ trang 42 đến trang 48)
13-07-2007 Quyết định số 1593/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt định mức hỗ trợ của các nội dung thuộc Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc và miền núi thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 49 đến trang 56)
24-07-2007 Quyết định số 1695/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tỷ lệ đóng góp của người hưởng lợi ở các xã trong nguồn vốn xây dựng các công trình thuộc Hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng thôn, bản - Dự án phân cấp giảm nghèo tỉnh. (từ trang 57 đến trang 60)
51,220,695 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner