Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 06 + 07 xuất bản ngày 25-01-2011: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2010 Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh năm 2011 cho ngân sách địa phương các huyện, thành phố. (từ trang 03 đến trang 32)
20-12-2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 33 đến trang 36)
20-12-2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 37 đến trang 60)
31-12-2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư¬ tỉnh Quảng Bình. (từ trang 61 đến trang 69)
20-12-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. (từ trang 70 đến trang 79)
20-12-2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2011. (từ trang 80 đến trang 82)
20-12-2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới năm 2011. (từ trang 83 đến trang 86)
28-12-2010 Quyết định số 3625/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 87 đến trang 100)
31-12-2010 Quyết định số 3715/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi các trường trung học phổ thông và mầm non công lập tự chủ tài chính sang công lập. (từ trang 101 đến trang 105)
31-12-2010 Quyết định số 3716/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính sang công lập. (từ trang 106 đến trang 107)
31-12-2010 Quyết định số 3717/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường trung học phổ thông bán công công lập tự chủ tài chính sang công lập. (từ trang 108 đến trang 109)
31-12-2010 Quyết định số 3718/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính sang công lập. (từ trang 110 đến trang 111)
31-12-2010 Quyết định số 3719/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính sang công lập. (từ trang 112 đến trang 113)
31-12-2010 Quyết định số 3720/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính sang công lập. (từ trang 114 đến trang 115)
48,492,576 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner