"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2016 Ngày 10 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch
15-12-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2016. 02
15-12-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2016. 33
15-12-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 90
15-12-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND về việc điều chỉnh danh mục công trình, kế hoạch vốn tại Phụ lục II Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách huyện. 95
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2015 Quyết định số 3769/QĐ-UBND về việc công nhận xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật năm 2015. 102
53,344,289 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner