"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2016 Ngày 05 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy
17-12-2015 Nghị quyết số 86/2015/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2016. 03
17-12-2015 Nghị quyết số 87/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Lệ Thủy năm 2016. 21
17-12-2015 Nghị quyết số 88/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016. 29
17-12-2015 Nghị quyết số 89/2015/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2016. 36
17-12-2015 Nghị quyết số 90/2015/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Lệ Thủy 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. 57
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2015 Quyết định số 3766/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thư viện và Gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 66
53,344,864 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner