"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2012 Ngày 30 tháng 6 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-06-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi Khoản a, Điều 3 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 03
25-06-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 05
Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa
14-05-2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. 07
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-05-2012 Quyết định số 1236/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bố trí, ổn định dân cư các xã biên giới Việt - Lào tỉnh Quảng Bình đến năm 2015. 55
04-06-2012 Quyết định số 1271/QĐ-CT về việc cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia. 60
11-06-2012 Chỉ thị số 10/CT-CT về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh. 62
11-06-2012 Chỉ thị số 11/CT-CT về việc tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu và giảm nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 65
11-06-2012 Quyết định số 1333/QĐ-CT phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 69
18-06-2012 Quyết định số 1386/QĐ-CT về việc phê duyệt bổ sung Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2012. 99
25-06-2012 Chỉ thị số 12/CT-CT về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020. 101
25-06-2012 Quyết định số 1434/QĐ-CT kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục th¬¬ường xuyên. 104
26-06-2012 Quyết định số 1452/QĐ-CT về việc phân bổ bổ sung vốn thực hiện kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2012 cho các huyện, thành phố. 107
27-06-2012 Quyết định số 1460/QĐ-CT về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh đợt 2 năm 2012. 109
53,340,500 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner