"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2012 Ngày 05 tháng 3 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-01-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa
09-01-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2012 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện; nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp huyện năm 2012 cho ngân sách các xã, thị trấn. 05
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-12-2011 Quyết định số 3357/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động về phát triển y, dược cổ truyền của tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 30
27-12-2011 Quyết định số 3394/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Trường Trung học phổ thông Bán công Đồng Hới sang loại hình Trường Trung học phổ thông công lập. 39
30-12-2011 Quyết định số 3523/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, công nghiệp và giao thông do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/01/2001 đến ngày 31/10/2011 đã hết hiệu lực thi hành. 41
30-12-2011 Quyết định số 3524/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục thể thao, giáo dục, đời sống và y tế do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/01/2001 đến ngày 31/10/2011 đã hết hiệu lực thi hành. 45
03-01-2012 Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tổ chức, huấn luyện, đào tạo, hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ giai đoạn 2012 - 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 52
09-01-2012 Quyết định số 42/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2012. 60
11-01-2012 Quyết định số 56/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 71
11-01-2012 Quyết định số 60/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tiền sử dụng đất của từng lần phát sinh khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 76
12-01-2012 Quyết định số 70/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổng kết việc thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004. 81
16-01-2012 Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2012. 87
16-01-2012 Quyết định số 89/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012. 93
53,270,948 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner