"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2012 Ngày 05 tháng 2 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-12-2011 Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ban hành biểu cước vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 04
20-12-2011 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 09
20-12-2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 18
20-12-2011 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND về việc quy định mức đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 31
20-12-2011 Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 33
Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy
15-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012. 44
15-12-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2012. 49
15-12-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2012. 70
15-12-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND về việc quy định mức phụ cấp đối với những người nghỉ hưu giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội hoạt động xã hội đặc thù cấp huyện và Chủ tịch Hội hoạt động xã hội đặc thù cấp xã trên địa bàn huyện Lệ Thủy. 87
15-12-2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. 89
15-12-2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lệ Thủy đến năm 2020. 100
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-12-2011 Quyết định số 3271/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 117
15-12-2011 Quyết định số 3272/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 118
15-12-2011 Quyết định số 3273/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 119
15-12-2011 Quyết định số 3274/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 120
15-12-2011 Quyết định số 3275/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 121
15-12-2011 Quyết định số 3276/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 122
15-12-2011 Quyết định số 3277/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 123
53,193,516 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner