"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2012 Ngày 15 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-12-2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điểm 3 Mục II Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 03
14-12-2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tại các trường công lập thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý. 06
14-12-2011 Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2012 cho các doanh nghiệp, các cơ quan và đơn vị trực thuộc tỉnh. 10
14-12-2011 Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố năm 2012. 61
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh
15-12-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND về phân bổ nguồn vốn chi đầu tư phát triển năm 2012. 91
15-12-2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 98
15-12-2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của thị trấn Quán Hàu. 102
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-12-2011 Quyết định số 3256/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp tỉnh về xét công nhận sáng kiến để tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và đề nghị tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 117
52,947,024 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner