"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2007 Ngày 25 tháng 10 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-08-2007 Chỉ thị số 15/CT-UBND về tăng cường công tác khắc phục hậu quả lũ, lụt do cơn bão số 2 gây ra. 03
15-08-2007 Chỉ thị số 16/CT-UBND tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 08
14-09-2007 Quyết định số 2087/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí do Trung ương, các địa phương, đơn vị và cá nhân hỗ trợ khắc phục hậu quả của cơn bão số 2. 11
18-09-2007 Quyết định số 2284/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số quy định để thực hiện chính sách trợ cước, trợ giá hàng miền núi năm 2007 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 14
28-09-2007 Quyết định số 2362/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. 16
01-10-2007 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm Ngày Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận là Di sản thiên nhiên Thế giới. 23
02-10-2007 Chỉ thị số 18/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng ở gia súc, tai xanh ở lợn và bệnh dại. 25
02-10-2007 Quyết định số 2410/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh địa điểm, nghề đào tạo cho lao động nông thôn năm 2007. 28
09-10-2007 Quyết định số 2453/QĐ-UBND phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình. 33
53,365,710 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner