"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2007 Ngày 10 tháng 6 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-05-2007 Quyết định số 932/QĐ-UBND về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán kinh phí Dự án lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000 và lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tỉnh Quảng Bình. 03
08-05-2007 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tổ chức tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007. 07
17-05-2007 Quyết định số 1034/QĐ-UBND về việc “Phê duyệt điều chỉnh biểu Phụ lục IV (lần 2) tại Quyết định số 3449/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh”. 14
17-05-2007 Quyết định số 1036/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực phụ cận sân bay Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 18
21-05-2007 Quyết định số 1068/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 22
21-05-2007 Quyết định số 1079/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức công tác tại các huyện, các xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 35
23-05-2007 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc phát động Tháng hành động vì trẻ em và Ngày gia đình Việt Nam. 51
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-05-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác Quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 09
16-05-2007 Quyết định số 1026/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương xóa mái tranh cho đồng bào dân tộc nghèo năm 2007. 12
31-05-2007 Chỉ thị số 11/CT-UBND về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2007. 54
53,358,125 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner