"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2007 Ngày 15 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-04-2007 Quyết định số 836/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu thu nộp tiền thuê đất năm 2007. 03
25-04-2007 Quyết định số 878/QĐ-UBND về việc “Phê duyệt Dự án dạy nghề cho lao động nông thôn và dân tộc thiểu số năm 2007”. 76
27-04-2007 Quyết định số 892/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2007 Dự án “Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng” tỉnh Quảng Bình do ADB viện trợ. 83
02-05-2007 Quyết định số 898/QĐ-UBND về việc thay đổi tên Chủ đầu tư và điều chỉnh nguồn vốn năm 2007 tại biểu Phụ lục Quyết định số 3449/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 86
03-05-2007 Quyết định số 906/QĐ-UBND về việc phân khai nguồn vốn CTMT quốc gia năm 2007 cho Trường Dạy nghề Quảng Bình (nay là Trường Trung cấp nghề Quảng Bình) - Sở LĐ-TB&XH tại Quyết định số 3449/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 89
04-05-2007 Quyết định số 922/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng vốn khuyến công và vốn hướng dẫn người nghèo làm khuyến nông, lâm, ngư - ngành nghề nông thôn năm 2007. 91
04-05-2007 Quyết định số 930/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 94
07-05-2007 Quyết định số 933/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển lớp, học sinh cho các trường THPT, phổ thông cấp 2 và 3, trung tâm GDTX và KTTH - HN huyện, thành phố năm học 2007 - 2008. 96
09-05-2007 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp năm học 2006 - 2007 và tuyển sinh năm học 2007 - 2008. 108
10-05-2007 Quyết định số 994/QĐ-UBND về việc mở rừng khai thác gỗ rừng tự nhiên năm 2007. 114
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-05-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND về việc quy định giá tính thuế tài nguyên khoáng sản và lâm sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 110
52,857,848 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner