"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06 + 07           Năm 2010 Ngày 10 tháng 2 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2009 Quyết định số 3836/QĐ-UBND về việc "Giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2010". 02
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh
21-12-2009 Nghị quyết số 101/2009/NQ-HĐND về hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. 76
21-12-2009 Nghị quyết số 102/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 79
21-12-2009 Nghị quyết số 103/2009/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2010 ư. 86
53,368,837 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner