"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2010 Ngày 28 tháng 2 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa
30-12-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND về phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2010. 02
30-12-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 22
30-12-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Minh Hóa năm 2010. 53
53,336,821 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner