"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2016 Ngày 05 tháng 2 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới
24-12-2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND ngày 16/10/2015 của HĐND thành phố về Kế hoạch bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2016 của thành phố Đồng Hới (nguồn vốn ngân sách thành phố quản lý). 03
24-12-2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 33
24-12-2015 Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 40
Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa
22-12-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho các cơ quan, đơn vị cấp huyện và các xã, thị trấn. 46
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-12-2015 Quyết định số 3866/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2016. 111
51,566,779 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner