"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2013 Ngày 20 tháng 8 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-08-2013 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND về việc quy định mới, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí và bãi bỏ các khoản đóng góp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
02-08-2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ban hành tiêu chí, định mức phân bổ vốn Chương trình 135 cho c ác xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới giai đoạn 2013 - 2015 tỉnh Quảng Bình. 06
Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy
23-07-2013 Nghị quyết số 38/2013/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013. 10
23-07-2013 Nghị quyết số 39/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2012. 15
Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa
24-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 17
24-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 20
24-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Minh Hóa đến năm 2020. 29
24-07-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách huyện và ngân sách cấp huyện năm 2012. 45
24-07-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về việc cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch chức năng sử dụng đất ô số 67 từ quy hoạch đất nhà thi đấu + dịch vụ thể thao thành đất ở; chuyển nhà thi đấu và dịch vụ thể thao sang vị trí O11 và mở rộng tuyến đường phía Nam Sân vận động. 87
Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa
23-07-2013 Nghị quyết số 36/2013/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức danh do Hội đồng nhân dân bầu. 89
24-07-2013 Nghị quyết số 37/2013/NQ-HĐND về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2012. 93
24-07-2013 Nghị quyết số 39/2013/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch chi tiết sử dụng đất thị trấn Đồng Lê để bố trí đất xây dựng Công viên trung tâm, mở rộng Trung tâm Dạy nghề, đất ở và một số tuyến đường nội thị tại thị trấn Đồng Lê. 95
24-07-2013 Nghị quyết số 40/2013/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 103
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-08-2013 Quyết định số 1877/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc. 109
53,263,948 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner