"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2013 Ngày 15 tháng 4 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-03-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
25-03-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 23
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-03-2013 Quyết định số 674/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình năm 2013. 28
28-03-2013 Quyết định số 689/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2013. 33
28-03-2013 Quyết định số 691/QĐ-UBND về việc công nhận xã, thị trấn thuộc huyện Quảng Trạch đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 1). 36
28-03-2013 Quyết định số 692/QĐ-UBND về việc công nhận xã, thuộc huyện Minh Hóa đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 1). 39
29-03-2013 Quyết định số 714/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020 của tỉnh Quảng Bình. 42
53,340,434 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner