"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29           Năm 2010 Ngày 25 tháng 11 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
29-10-2010 Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 03
29-10-2010 Nghị quyết số 147/2010/NQ-HĐND ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo qui định của Luật Ngân sách Nhà nước. 18
29-10-2010 Nghị quyết số 148/2010/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015. 34
29-10-2010 Nghị quyết số 149/2010/NQ-HĐND về việc quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. 42
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-10-2010 Quyết định số 2734/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân của Thủ tướng Chính phủ. 46
27-10-2010 Quyết định số 2758/QĐ-UBND về việc phân bổ hạt giống ngô, rau cải các loại từ nguồn hỗ trợ của Trung ương khắc phục thiệt hại mưa lũ cho các địa phương, đơn vị khôi phục sản xuất vụ Đông năm 2010. 60
29-10-2010 Quyết định số 2785/QĐ-UBND về việc công bố hết dịch bệnh tai xanh ở lợn. 63
53,053,463 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner