"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2010 Ngày 15 tháng 8 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-07-2010 Quyết định số 1676/QĐ-UBND về việc xếp loại đường bộ các tuyến đường do địa phương quản lý để xác định cước vận tải đường bộ năm 2010. 03
30-07-2010 Quyết định số 1810/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 06
03-08-2010 Quyết định số 1861/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 08
06-08-2010 Quyết định số 1885/QĐ-UBND về việc chuyển đổi các trường trung học phổ thông và mầm non bán công sang công lập, công lập tự chủ tài chính. 10
09-08-2010 Quyết định số 1899/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án điều tra khảo sát, xây dựng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2011. 18
09-08-2010 Quyết định số 1916/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo Hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Bình 5 năm (2005 - 2010). 21
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy
14-07-2010 Nghị quyết số 27/2010/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010. 23
14-07-2010 Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2009. 28
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch
04-08-2010 Nghị quyết số 85/2010/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 30
04-08-2010 Nghị quyết số 86/2010/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2009. 39
04-08-2010 Nghị quyết số 87/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. 41
52,711,391 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner