"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2010 Ngày 15 tháng 5 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-04-2010 Quyết định số 653/QĐ-UBND về việc bổ sung đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2010. 03
14-04-2010 Quyết định số 749/QĐ-UBND về việc quy định giá bán một số loại gỗ, động vật hoang dã và lâm sản tịch thu khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 04
29-04-2010 Chỉ thị số 04/CT-UBND về hưởng ứng kỷ niệm Quốc gia Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Ngày Đa dạng sinh học và Festival Biển và Hải đảo Việt Nam 2010 tại Quảng Bình. 10
04-05-2010 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường giám sát và phòng chống dịch bệnh mùa hè. 13
06-05-2010 Quyết định số 969/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp THPT, xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2009 - 2010 và tuyển sinh vào các trường tiểu học, trung học năm học 2010 - 2011. 16
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch
31-03-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện. 31
31-03-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện. 38
31-03-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 46
53,360,149 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner