"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2008 Ngày 20 tháng 2 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-01-2008 Quyết định số 05/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2008. 03
23-01-2008 Quyết định số 139/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (quyết định, chỉ thị) năm 2008. 34
25-01-2008 Quyết định số 166/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Đề án “Tăng cuờng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn”. 38
25-01-2008 Quyết định số 169/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2008. 48
01-02-2008 Quyết định số 244/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, tài chính, tổ chức bộ máy, văn hóa - xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 đến ngày 30 tháng 6 năm 2007 đã hết hiệu lực. 53
01-02-2008 Quyết định số 245/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2007 và Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 58
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 14
16-01-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 24
53,043,907 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner