"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33           Năm 2015 Ngày 10 tháng 8 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-07-2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy
14-07-2015 Nghị quyết số 69/2015/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015. 15
14-07-2015 Nghị quyết số 70/2015/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2014. 20
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh
16-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 22
16-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 29
16-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh năm 2014. 31
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-07-2015 Quyết định số 2031/QĐ-UBND về việc đổi tên Trường THPT Số 1 Bố Trạch thành Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn. 51
24-07-2015 Quyết định số 2032/QĐ-UBND về việc đổi tên Trường THPT Số 2 Bố Trạch thành Trường Trung học phổ thông Hùng Vương. 52
24-07-2015 Quyết định số 2033/QĐ-UBND về việc đổi tên Trường THPT Số 3 Bố Trạch thành Trường Trung học phổ thông Trần Phú. 53
24-07-2015 Quyết định số 2034/QĐ-UBND về việc đổi tên Trường THPT Số 4 Bố Trạch thành Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi. 54
24-07-2015 Quyết định số 2035/QĐ-UBND về việc đổi tên Trường THPT Số 5 Bố Trạch thành Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ. 55
24-07-2015 Quyết định số 2036/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tại tỉnh Quảng Bình. 56
52,715,603 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner