"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2006 Ngày 25 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2006 Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND về ban hành các tiêu chí, định mức chi đầu tư phát triển giai đoạn 2007 - 2010. 03
07-12-2006 Nghị quyết số 56/2006/NQ-HĐND về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Quảng Bình. 11
07-12-2006 Nghị quyết số 57/2006/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2007. 25
07-12-2006 Nghị quyết số 58/2006/NQ-HĐND về quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2007. 47
07-12-2006 Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2005. 73
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-11-2006 Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Bình giai đoạn từ 2006 đến 2010 và định hướng đến 2015. 84
04-12-2006 Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. 103
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-11-2006 Chỉ thị số 37/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2007. 100
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
25-12-2006 Mục lục Công báo số 2006/ML mỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2006. 105
53,363,446 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner