"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2006 Ngày 15 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-10-2006 Chỉ thị số 32/2006/CT-UBND về việc thực hiện cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
10-11-2006 Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới tỉnh Quảng Bình. 07
10-11-2006 Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ Khu công nghiệp Cảng biển Hòn La tỉnh Quảng Bình. 28
15-11-2006 Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND về việc quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 48
26-11-2006 Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2006 - 2010. 62
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-11-2006 Chỉ thị số 35/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá, khai thác rừng trái phép. 58
23-11-2006 Chỉ thị số 36/CT-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng khi có chiến tranh. 119
53,302,795 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner