"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2015 Ngày 15 tháng 3 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới
15-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn thành phố Đồng Hới. 02
Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy
02-03-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác quản lý, khai thác và bảo trì đường bộ trên địa bàn huyện Lệ Thủy. 15
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-02-2015 Quyết định số 459/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và xóa mù chữ năm 2014. 37
27-02-2015 Quyết định số 501/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 31/12/2014 hết hiệu lực thi hành toàn bộ và hết hiệu lực thi hành một phần. 39
02-03-2015 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất kinh doanh. 54
53,368,418 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner