"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2015 Ngày 05 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-12-2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp. 03
Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy
17-12-2014 Nghị quyết số 59/2014/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động, giám sát của HĐND huyện năm 2015. 52
17-12-2014 Nghị quyết số 60/2014/NQ-HĐND về việc quy định tạm thời một số chế độ đối với cô nuôi ngoài biên chế trong các trường mầm non công lập có tổ chức bán trú. 57
17-12-2014 Nghị quyết số 61/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015. 65
17-12-2014 Nghị quyết số 62/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 71
17-12-2014 Nghị quyết số 66/2014/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2015. 73
17-12-2014 Nghị quyết số 67/2014/NQ-HĐND về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Lệ Thủy năm 2015. 91
17-12-2014 Nghị quyết số 68/2014/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2015. 99
53,336,716 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner