"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 36           Năm 2011 Ngày 15 tháng 10 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-09-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình. 03
16-09-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý Khu neo đậu tránh trú bão của tàu cá ở Cửa Gianh, tỉnh Quảng Bình. 35
19-09-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 47
23-09-2011 Chỉ thị số 12/2011/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011 - 2015. 54
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-09-2011 Quyết định số 2225/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình. 58
52,786,791 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner