"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 38           Năm 2013 Ngày 20 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-12-2013 Nghị quyết số 69/2013/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2014. 02
12-12-2013 Nghị quyết số 70/2013/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2012. 27
12-12-2013 Nghị quyết số 71/2013/NQ-HĐND về phân bổ vốn đầu tư phát triển của tỉnh Quảng Bình năm 2014. 34
12-12-2013 Nghị quyết số 72/2013/NQ-HĐND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2014. 43
52,830,853 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner