"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 42           Năm 2015 Ngày 15 tháng 9 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới
03-08-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2014. 03
03-08-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về việc ban hành Đề án xã hội hóa công tác quét đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố Đồng Hới. 21
Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn
10-08-2015 Quyết định số 1852/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý đô thị trên địa bàn thị xã Ba Đồn. 29
Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới
25-08-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ban hành Đề án xã hội hóa công tác quét đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố Đồng Hới. 48
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-08-2015 Quyết định số 2298/QĐ-UBND về việc công nhận xã Quảng Xuân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 59
28-08-2015 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc kiểm soát, ngăn ngừa và tổ chức diệt trừ cây Mai dương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 61
53,346,211 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner