"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 36 + 37           Năm 2015 Ngày 31 tháng 8 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-08-2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 08/3/2010 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định về quản lý sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn
30-07-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách địa phương thị xã Ba Đồn năm 2014. 06
30-07-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về việc thông qua Quy chế quản lý đô thị trên địa bàn thị xã Ba Đồn. 17
30-07-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 19
30-07-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm của thị xã Ba Đồn. 26
30-07-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của thị xã Ba Đồn (Nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý). 34
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-08-2015 Quyết định số 2241/QĐ-UBND về việc đổi tên Trường THPT Số 5 Bố Trạch thành Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. 113
18-08-2015 Quyết định số 2274/QĐ-UBND về việc công nhận xã thuộc thị xã Ba Đồn đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 4). 115
53,368,112 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner