"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2015 Ngày 10 tháng 2 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-01-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Bình. 03
Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa
18-12-2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 11
18-12-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Minh Hóa năm 2015. 24
18-12-2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2015. 35
Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa
25-12-2014 Nghị quyết số 58/2014/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách huyện, phân bổ vốn đầu tư phát triển và chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện năm 2015. 54
25-12-2014 Nghị quyết số 59/2014/NQ-HĐND về phân bổ kinh phí từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản năm 2014. 83
25-12-2014 Nghị quyết số 60/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 85
Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy
12-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn huyện Lệ Thủy. 92
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-01-2015 Quyết định số 57/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2015. 105
20-01-2015 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. 117
Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa
07-01-2015 Công văn số 01/HĐND-TT về việc đính chính văn bản. 123
53,336,877 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner