"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28           Năm 2014 Ngày 31 tháng 7 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
15-07-2014 Nghị quyết số 85/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh lộ trình và quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí thu gom rác thải thuộc Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới. 03
15-07-2014 Nghị quyết số 86/2014/NQ-HĐND về việc quy định mức thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa qua khu vực các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị trực tiếp thu phí. 06
15-07-2014 Nghị quyết số 87/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 09
15-07-2014 Nghị quyết số 88/2014/NQ-HĐND thông qua Phương án vay vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để thực hiện Dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 13
15-07-2014 Nghị quyết số 89/2014/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2014. 17
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-07-2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 23
07-07-2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. 34
08-07-2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ban hành Điều lệ Sáng kiến tỉnh Quảng Bình. 38
Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy
16-07-2014 Nghị quyết số 51/2014/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014. 56
16-07-2014 Nghị quyết số 52/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2013. 61
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
15-07-2014 Nghị quyết số 84/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu và miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 63
53,338,615 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner