"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28           Năm 2011 Ngày 15 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch
20-06-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Bố Trạch năm 2010. 03
20-06-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011. 05
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
16-06-2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 10
16-06-2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 12
16-06-2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban và thành viên các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 14
16-06-2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 16
16-06-2011 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 17
16-06-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 19
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-06-2011 Quyết định số 1381/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tổ chức, hoạt động của lực lượng Quản lý đê nhân dân tại các xã có đê trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 24
17-06-2011 Quyết định số 1417/QĐ-UBND ban hành Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh. 31
23-06-2011 Quyết định số 1461/QĐ-UBND ban hành Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020. 36
28-06-2011 Quyết định số 1483/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêm vacxin trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 47
04-07-2011 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012. 51
04-07-2011 Quyết định số 1513/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tên công trình tại Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 62
53,363,537 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner