"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20 + 21           Năm 2011 Ngày 25 tháng 3 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới
07-03-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới nhiệm kỳ 2004 - 2011. 03
07-03-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới nhiệm kỳ 2004 - 2011. 04
Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch
10-03-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc. 05
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-02-2011 Quyết định số 276/QĐ-UBND về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 10
03-03-2011 Quyết định số 421/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Danh mục công trình tại Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 68
03-03-2011 Quyết định số 425/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn năm 2011 - 2013. 70
07-03-2011 Quyết định số 437/QĐ-UBND về việc quy định giá khởi điểm các lô đất thuộc Dự án tạo quỹ đất khu dân cư phía Nam đường Trần Hưng Đạo và Dự án tạo quỹ đất khu dân cư Phía Tây đường 36 m. 74
07-03-2011 Quyết định số 444/QĐ-UBND về việc quy định các thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết vào ngày thứ bảy hàng tuần tại một số cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Bình. 87
07-03-2011 Quyết định số 451/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011. 89
08-03-2011 Quyết định số 465/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2011. 109
53,348,658 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner