"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23           Năm 2008 Ngày 30 tháng 10 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-09-2008 Quyết định số 2145/QĐ-UBND về việc phê duyệt khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Quảng Bình. 02
23-09-2008 Quyết định số 2297/QĐ-UBND về việc bổ sung Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Bình 6đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 55
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-10-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 57
13-10-2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 61
52,856,165 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner