"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2008 Ngày 10 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-06-2008 Quyết định số 1277/QĐ-UBND về việc ban hành định mức chi phí lập, thẩm định, quản lý và chỉ đạo Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II. 03
27-06-2008 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009. 08
27-06-2008 Quyết định số 1508/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá thiết kế các hạng mục công trình lâm sinh và công nghiệp rừng. 17
24-07-2008 Quyết định số 1792/QĐ-UBND về việc phân bổ nguồn vốn bổ sung năm 2007 để thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 29
28-07-2008 Chỉ thị số 18/CT-UBND tăng cường công tác phòng, chống dịch lở mồm long móng gia súc, tai xanh ở lợn. 32
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-07-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định việc xử lý kỷ luật công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 20
Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch
16-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. 34
16-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Bố Trạch năm 2007. 40
16-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 42
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch
22-07-2008 Nghị quyết số 61/2008/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 46
22-07-2008 Nghị quyết số 62/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2007. 56
22-07-2008 Nghị quyết số 63/2008/NQ-HĐND về việc đặt tên đường đô thị Ba Đồn mở rộng. 58
52,880,222 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner