"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2008 Ngày 30 tháng 5 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-05-2008 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường giám sát và phòng chống dịch bệnh mùa hè. 03
14-05-2008 Quyết định số 1000/QĐ-UBND về việc phê duyệt định hướng phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đến năm 2020. 05
16-05-2008 Quyết định số 1026/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Bình. 13
16-05-2008 Quyết định số 1030/QĐ-UBND về việc phê duyệt tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2008. 17
21-05-2008 Quyết định số 1092/QĐ-UBND về việc quy định giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2007 - 2008. 19
22-05-2008 Quyết định số 1100/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí do Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thành phố. 21
23-05-2008 Quyết định số 1122/QĐ-UBND về việc “Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2008 thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo Quyết định 390/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát”. 24
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới
22-05-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về xã hội hóa xây dựng hệ thống đường giao thông quy mô nhỏ thành phố Đồng Hới giai đoạn 2008 - 2015. 30
Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy
29-04-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và xây dựng nhà công vụ cho giáo viên huyện Lệ Thủy giai đoạn 2008 đến 2012. 34
Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa
24-04-2008 Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ phát triển rừng phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2008. 50
05-05-2008 Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy. 53
52,857,870 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner