"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2008 Ngày 20 tháng 5 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-05-2008 Quyết định số 838/QĐ-UBND về việc bổ sung Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 Về việc bổ sung Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 Về việc bổ sung Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 03
02-05-2008 Quyết định số 840/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời mức thu phí thuê thuyền tham quan động Phong Nha. 05
05-05-2008 Quyết định số 848/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2008 - 2010. 07
05-05-2008 Quyết định số 855/QĐ-UBND về việc phê duyệt tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2008. 41
06-05-2008 Chỉ thị số 10/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008. 43
07-05-2008 Quyết định số 894/QĐ-UBND về việc sửa đổi và bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt định mức hỗ trợ của các nội dung thuộc Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc và miền núi thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010. 50
08-05-2008 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp năm học 2007 - 2008 và tuyển sinh năm học 2008 - 2009. 52
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới
16-04-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn thành phố Đồng Hới. 54
52,812,703 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner