"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2016 Ngày 25 tháng 2 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-12-2015 Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn
05-01-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn năm 2016. 05
05-01-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020). 10
05-01-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 27
05-01-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thị xã Ba Đồn năm 2016. 38
05-01-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND về phân bổ vốn đầu tư phát triển của thị xã Ba Đồn năm 2016. 82
05-01-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch chi tiết khu thương mại, dịch vụ và dân cư phía Nam đường Hùng Vương, thị xã Ba Đồn. 91
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-01-2016 Quyết định số 239/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2015. 93
02-02-2016 Quyết định số 284/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 95
51,665,647 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner