"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2009 Ngày 05 tháng 5 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-03-2009 Quyết định số 499/QĐ-UBND về việc "Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư năm 2009 tại Quyết định 34/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh". 03
24-03-2009 Quyết định số 500/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn tạm ứng kế hoạch đầu tư cho các dự án từ nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009. 09
31-03-2009 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng c¬ường công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. 24
31-03-2009 Quyết định số 575/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề Hội Liên hiệp Phụ nữ Quảng Bình. 27
03-04-2009 Quyết định số 628/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêm vaccin, sinh phẩm dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 29
13-04-2009 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý và điều hành giá. 31
16-04-2009 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 34
21-04-2009 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2009. 38
16-04-2009 Quyết định số 748/QĐ-UBND về việc phân khai nguồn vốn CTMT Quốc gia năm 2009 cho các trung tâm dạy nghề thuộc Sở LĐTB và XH tại Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 41
22-04-2009 Quyết định số 801/QĐ-UBND về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2009. 44
24-04-2009 Quyết định số 831/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Chủ đầu tư công trình sửa chữa, nâng cấp hồ Đập Làng tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 49
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới
17-03-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 51
Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa
08-04-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện năm 2009. 54
52,947,741 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner