"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 42           Năm 2012 Ngày 05 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-11-2012 Chỉ thị số 26/2012/CT-UBND về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch
17-10-2012 Nghị quyết số 107/2012/NQ-HĐND phân loại đơn vị hành chính cấp xã huyện Quảng Trạch. 06
17-10-2012 Nghị quyết số 108/2012/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015 của thị trấn Ba Đồn. 10
17-10-2012 Nghị quyết số 109/2012/NQ-HĐND phân loại đơn vị hành chính huyện Quảng Trạch. 17
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-09-2012 Quyết định số 2163/QĐ-CT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2012 - 2020 của tỉnh Quảng Bình. 20
18-10-2012 Quyết định số 2512/QĐ-CT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020. 28
31-10-2012 Quyết định số 2704/QĐ-CT về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012 - 2015. 36
01-11-2012 Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013. 45
06-11-2012 Quyết định số 2754/QĐ-CT về việc cấp bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2012. 48
09-11-2012 Chỉ thị số 27/CT-CT về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường các tháng cuối năm 2012 và tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. 50
20-11-2012 Chỉ thị số 28/CT-CT về việc tăng cường quản lý gây nuôi, mua bán, sử dụng động vật hoang dã trên địa bàn. 55
23-11-2012 Quyết định số 2891/QĐ-CT về việc phê duyệt Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2013. 57
53,277,651 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner